Så här använder vi oss av profilprodukter på Göteborg Energi

Göteborg Energi ser ett behov av att vid givna tillfällen kunna ge kunder, samarbetspartners, anställda m fl en gåva för att visa uppskattning eller öka kännedomen om Göteborg Energi.

För att valet av produkter ska gå i linje med vårt varumärke och vara kostnadseffektivt, upphandlas ett gemensamt sortiment som är tillgängligt via webbshopen.

Vårt avtal med Idé House of Brands administreras av avdelning Marknadsföring (ML).

ML har till uppgift att optimera och utveckla sortimentet som presenteras i webbshopen. ML driver också profilproduktsrådet vars syfte är att samla in önskemål och idéer från organisationen och som har mandat att besluta vilka produkter som ska tas in eller tas bort från shopen. Deltagarna i rådet representerar Koncernledning, Försäljning, Marknadsföring, K-stab samt HR.

Produkterna ska gå i linje med Göteborg Energis värderingar och skapa positiva associationer. Vid urvalet av vilka produkter som ska ingå i sortimentet utvärderar ett profilproduktsrådet följande parametrar:

  • Material, tillverkningsprocess, transport, ursprung
  • Livslängd
  • Relevans för målgruppen
  • Värde/kostnad
  • Efterfrågan på Göteborg Energi

Produkten kan t ex vara tillverkad av återvunnet material, spara energi eller förenkla en hållbar livsstil.

Profilkläder som används som arbetskläder räknas inte som profilprodukter och ingår inte i webbshopen.

Den avdelning som beställer profilprodukter står själva för kostnaden.

Det är medlemmarna i assistentnätverket som har behörighet att beställa ur webbshopen.