BÆREDYGTIG FORRETNINGSPRAKSIS

“Vi ved, hvor vi vil hen, men vi har ikke alle svarene endnu".

 

 

Hos IDÉ House of Brands tager vi bæredygtighedsspørgsmål seriøst, og af denne grund stræber vi efter at fremme gennemsigtighed og mere bæredygtige driftsmodeller i branchen som helhed. Vores mål er at øge gennemsigtigheden i hele produktionskæden, fra råvare til produktion og levering.

Vi ønsker at være et eksempel på god forretningspraksis ved at opretholde respekten for mennesker, samfund og miljø i alle vores aktiviteter.

 

 

 

Det er nemt at vælge bæredygtige alternativer hos IDÉ House of Brands. Med dette mener vi valget af mere ansvarlige materialer og mere bæredygtige og miljøvenlige fremstillings- og leveringsmetoder, uden at glemme det måske vigtigste; højkvalitets og langtidsholdbare produkter.

IDÉ HOUSE OF BRANDS BÆREDYGTIGHEDSTEAM

 

Wenche Moseng

Leder af  Bæredygtighed og Produktkvalitet

 

Miia Rautemaa
 
Bæredygtighed- og udviklingsansvarlig

 

Marina Due Holm

Produktkvalitetansvarlig og projektkoordinator

HVORDAN ARBEJDER VI MED BÆREDYGTIGHED HOS IDÉ?

MÅDEN VI KØBER PÅ

Vi anser ansvarlig indkøbspraksis for at være et af vores vigtigste værktøjer, hvor vi kan styrke leverandørernes evne til at levere på de krav, vi stiller for at sikre gode forhold for mennesker, samfund og miljø.

 

GENNEM PARTNERLOYALITET

IDÉ House of Brands er klar over, at vi kan have en negativ indvirkning på mennesker, samfund og miljø. Samtidig ser vi vores potentiale til at bidrage til en positiv udvikling i forsyningskæden. Vi forventer, at vores leverandører og samarbejdspartnere arbejder målrettet og systematisk på at overholde vores leverandørretningslinjer, herunder vores Code of Conduct, som dækker grundlæggende krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption, dyrevelfærd og miljø. Læs mere om partnerloyalitet nedenfor.

 

MÅDEN VI SÆLGER

Vi sigter efter at påvirke vores kunder i valget om at handle mere miljøvenligt. Mange af vores kunder er blevet mere bevidste om deres indkøb, og det er glædeligt at imødekomme deres krav om mere miljømæssigt bæredygtige valg. Som kunde hos os vil du altid have en mere miljøvenlig mulighed.

“Vi gør vores ypperste for at opfylde grundlæggende ansvar indenfor områderne humane rettigheder og anstændige arbejdsforhold”​

IDÉ House of Brands Sustainability Team

PARTNERLOYALITET

Vi har en skriftlig samarbejdsaftale med 233 partnere. For at kontrollere vores forsyningskæde har vi sat et mål om, at 90% af vores indkøb skal gå via disse partnere. Det kalder vi "partnerloyalitet". De resterende 10% inkluderer catering, indkøb til kontordrift, lagerleje, specifikke mærker, som kunder efterspørger og så videre. Partnerloyalitet er på 86% i 2023.

Vi forventer, at vores partnere og deres underleverandører arbejder fokuseret og systematisk for at overholde vores retningslinjer, herunder vores adfærdskodeks, som dækker grundlæggende krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption, dyrevelfærd og miljøet.

Vores partnere er forpligtet til at give os oplysninger om, hvordan due diligence-vurderinger udføres, og hvordan negative konsekvenser for grundlæggende menneskerettigheder og anstændige arbejdsforhold håndteres. Dette er i overensstemmelse med oplysningspligten i gennemsigtighedsloven.

 

 

Se politik for ansvarlig forretningsadfærd

GENNEMSIGTIGHEDSLOVEN

Alle virksomheder forventes af de norske* myndigheder at identificere, forebygge, afbøde og redegøre for, hvordan de håndterer risikoen for negativ påvirkning og skade på mennesker, samfund og miljø. Det gælder både for erhvervslivet, den offentlige sektor og organisationer. Fra 1. juli 2022 er større virksomheder gennem gennemsigtighedsloven forpligtet til at udføre dette arbejde og udvise gennemsigtighed ved offentligt at rapportere om deres indsats.

*IDÉ House of Brands Danmark er en del af en norsk koncern.

 

Læs mere om gennemsigtighedsloven

VORES CERTIFICERINGER OG MEDLEMSKABER

ESG = ESG står for Environmental, Social, and Governance. Det er en ramme, der bruges til at evaluere en virksomheds bæredygtighed og etiske påvirkning og dens evne til effektivt at håndtere og afbøde disse påvirkninger, typisk miljømæssige eller sociale.

Da samarbejde er nøglen til at ændre verden mod mere bæredygtig praksis, har vi valgt at tilslutte os visse netværk og foreninger for at hjælpe os med at blive mere effektive i vores bæredygtighedsarbejde. På billedet nedenfor kan du se de udvalgte aktører kortlagt efter den sektor, som de er fokuseret på.

Læs mere om vores bæredygtighedsarbejde og forpligtelser med hver enkelt af disse aktører.

"Vi tror på, at en mere bæredygtig fremtid, er noget vi alle deler,
så vi bedst muligt kan påvirke det sammen«.

IDÉ & FN's GLOBALE MÅL

FN's mål for bæredygtig udvikling er verdens fælles dagsorden for at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og standse klimaændringer inden 2030. Denne plan kræver indsats fra både regeringer, virksomheder og enkeltpersoner. Vi har udvalgt fem af de mål, som vi er særligt engagerede i at arbejde hen imod.

 

VI GIVER TILBAGE

I partnerskab med Treebytree, arbejder vi hen i mod en bæredygtig fremtid ved at genoptrettet kritiske landskaber, som hjælper planeten med at trives. 

Treebytree og deres partnere arbejder rundt om i verden for at sikre, at genoprettende påvirkninger er meningsfulde, entydigt hævdet og fungerer efter hensigten.

Alle medarbejdere i IDÉ House of Brands får et træ i fødselsdagsgave. Målet er at plante en skov. Se IDÉ skoven her. 

 

KLIMAKOMPENSATION 

IDÉ House of Brands investerer i træplantningsprojektet "Thor Heyerdahl Climate Park", som ligger i Ayeyarwady-regionen i Myanmar. Projektet er certificeret og tilpasset SDG'erne (Sustainable Development Goals) for social og miljømæssig forbedring. Dette bevæger samfundet i den rigtige retning for at nå en lavemissionsøkonomi.

Udover klimaeffekten giver projektet arbejde og indtægter til lokalbefolkningen, hvilket understøtter to af vores bæredygtighedsmål: Mål 4 Kvalitetsuddannelse og Mål 8 Anstændigt arbejde og økonomisk vækst.

 

 

Hand med klimamål

TRANSPORT

I en branche, hvor logistik udgør en stor del af værdikæden, er det afgørende at tage de nødvendige skridt til at begrænse fodaftrykket på miljøet pr. forsendelse.  Vi arbejder aktivt for at reducere unødvendig transport, og vi er forpligtet til at vælge den bedst mulige løsning for miljøet hver gang.

I 2023 havde vi i alt 184 forsendelser arrangeret af IDÉ, heraf 171 forsendelser med båd og 13 med fly. At planlægge fremad er afgørende for at finde den mest miljøvenlige transport. Jo mere tid vi har, jo bedre.

Vi er helt afhængige af gode logistiske partnere, og en af ​​de vigtigste tiltag, vi tager her på IDÉ, er udelukkende at arbejde med dem, der har samme mål som os: Reducere de samlede udledninger.

I dag skal alle vores logistikpartnere levere emissionsrapporter, og vi baserer yderligere tiltag for mere miljøvenlig logistik på disse rapporter.

 

EMBALLAGE

Mere information om vores bæredygtige valg med hensyn til emballage følger.