KESTÄVÄKEHITYS

Pitkäaikainen sitoutuminen kaupalliseen menestykseen tapahtuu työmenetelmien avulla jotka kunnioittavat eettisiä arvoja, ihmisiä, ympäristöä ja luontoa.

ISO-SERTIFIOITU

IDÉ House of Brandistä tuli vuonna 2008 ensimmäinen tuotemedia-alan yritys, joka on sertifioitu sekä ympäristö- että laadunhallinnalle ISO 14001- ja ISO 9001 -standardien mukaisesti. Meidät on hyväksytty joka vuonna siitä eteenpäin ja vuonna 2017 uuden päivitetyn standardin ISO 14001: 2015 mukaisesti. ja ISO 9001: 2015. Olemme siitä erittäin ylpeitä!

CODE OF CONDUCT

Olemme varovaisia toimittajien valinnassa ja työskentelemme vain toimittajien kanssa, jotka noudattavat käytännesääntöjämme. Käytännesäännöt sisältävät vaatimuksia ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja ympäristön huomioon ottamisesta. Siksi sinä asiakkaana olet turvassa kanssamme. 

TUOTETURVALLISUUS

Otamme tuottajavastuun ja tiedämme kemikaalien, tuotemerkintöjen, jäljitettävyyden, testauksen ja dokumentoinnin nykyisen lainsäädännön.

Tämä on pitää brändisi ja asiakkaasi turvallisissa käsissä.

MITEN ME TYÖSKENTELEMME KESTÄVÄNKEHITYKSEN KANSSA

OSTOSTEN KAUTTA

IDE House of Brands pitää vastuullista ostamista yhtenä tärkeimmistä työkaluista kestävän liiketoiminnan edistämiseksi. Mukautamme ostotapojamme siten, että kumppaneillamme on mahdollisuus täyttää asettamamme vaatimukset, jotta voimme taata hyvät olosuhteet ihmisille, yhteiskunnalle ja ympäristölle.

 

TOIMITTAJIEN KEHITTÄMINEN JA KUMPPANUUS

Jotta kumppanimme pystyisivät täyttämään tiukat vaatimukset tuotantoketjussa, käymme jatkuvaa vuoropuhelua. Pyrimme lisäämään osaamista ja optimoimaan resurssien käytön jokaiselle kumppanille. Hankintaosastomme työskentelee aktiivisesti luodakseen pitkäaikaisia suhteita kumppaneihin, jotka osoittavat erityistä halua ja kykyä työskennellä positiivisen kehityksen kanssa.

 

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KAUTTA

IDE House of Brandsin tulee olla liikkeelle paneva voima asiakkaille, jotka haluavat tehdä ostoksia ympäristöystävällisemmin. Monet asiakkaistamme ovat tulleet tietoisempia ostoksistaan, ja on tyydyttävää vastata heidän vaatimuksiinsa kestävämpien valintojen suhteen. Asiakkaan kanssa me löydämme aina ympäristöystävällisimmän vaihtoehdon.

 

...MUITA TÄRKEITÄ TEKIJÖITÄ

Teemme kovasti töitä tehdäksemme päivittäin parempia ympäristövalintoja, sekä suuria että pieniä. Valintasi voivat tehdä meistä paremman toimittajan, ja autamme sinua mielellään kehittämään vaihtoehtoja paremman ympäristövalinnan kannalta.  

ECO TAI FAIRTRADE

Ympäristömerkitty tuote on luokiteltu paremmaksi ympäristövalinnaksi. Materiaalista riippuen se on jossain muodossa kierrätettyä tai luonnonmukaisesti kasvatettua. Reilun kaupan merkki on riippumaton merkki, joka takaa tuottajien työolosuhteiden laadun.

LAATU ENNEN MÄÄRÄÄ

Tietoiset valinnat muodostavat menestyvän profiilituotteen perustan. Laadun valitseminen määrän sijasta pidentää tuotteen käyttöikää, mikä tarkoittaa lopulta enemmän altistumista.   

KIERRÄTYS

Kun tuote on tullut käyttöikänsä päähän, on tärkeää tehdä hyvä valinta jo ennen tuotteen valmistusta. Valitse siksi kierrätettäviä materiaaleja.

KOLME ULOTTUVUUTTA

Toimitamme joka päivä laajan valikoiman tuotteita yrityksille ympäri maailmaa. Tavoitteenamme on minimoida mahdolliset kielteiset vaikutukset ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Turvallinen talous on yksi kestävän yhteiskunnallisen kehityksen tekijöistä, ja näemme sen velvollisuutena vaikuttaa sekä eteen- että taaksepäin arvoketjussa. Meille on tärkeää, että asiakas kokee turvallisen kaupan, joka vastaa meidän ja heidän arvoja.

KÄYTÄNTÖMME

Strategiamme ja työskentelytapamme  velvoittavat meitä vähentämään ympäristövaikutuksiamme ja parantamaan ympäristötehoamme. Kannustamme kaikkia asiakkaitamme ja toimittajiamme tekemään samoin.

LAATUPOLITIIKKA

Sertifiointi hyödyttää sekä asiakkaitamme että meitä. Jäsennelty laadunvarmistus ja tehokkaat prosessit tarkoittavat sitä, että voimme tarjota asiakkaillemme parempaa ja tasaisempaa palvelua kaikista Pohjoismaiden toimistoistamme.

Laadunhallinnan ISO 9001 -standardin tavoitteena on yrityksen toiminnan jatkuva parantaminen ja asiakastyytyväisyyden lisääminen. Se muodostaa kehyksen laadunhallinnan johtamiselle. ISO 9001 on kansainvälisesti tunnetuin ja eniten käytetty laadunhallintastandardi.

Standardin avulla yritykset voivat palvella asiakkaitaan paremmin ja varmistaa, että tuotteet ja palvelut täyttävät aina niin asiakkaiden kuin viranomaistenkin vaatimukset.

ISO 9001 -standardin perusrakenteeseen kuuluvat johdon vastuu, resurssien ja prosessien hallinta sekä jatkuva mittaaminen, analysointi ja parantaminen – auditoinnit, prosessien valvonta ja jatkuva parantaminen mukaan lukien

Standardi uudistettiin vuonna 2015. Uudistuksen taustalla on yhteiskunnan ja sen tarpeiden muuttuminen.  ISO 9001 laadittiin alun perin tuotanto- ja teollisuussektoreiden tarpeisiin. Toimintaympäristö on nykyisin aivan erilainen, samoin organisaatioiden toimintatavat ja käytännöt.

 

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

IDE House of Brands pyrkii kestävään liiketoimintaan, joka kunnioittaa ihmisiä, yhteiskuntaa ja ympäristöä. Tämä tarkoittaa, että nykyisten sukupolvien pitäisi pystyä täyttämään tarpeet tuhoamatta sitä tuleville sukupolville.

ISO 14001 – Ympäristöjärjestelmä

Ympäristöjohtamisen kansainvälinen standardi auttaa luomaan järjestelmiä, joilla vähennetään organisaation kielteisiä ympäristövaikutuksia. Se sisältää muun muassa energiankulutuksen, jätehuollon, määräysten ja ympäristölainsäädännön noudattamisen, toimittajien vaatimukset ja resurssien suunnittelun. Vähentämällä negatiivisia ympäristövaikutuksiamme ja luomalla kestävämmän organisaatiomallin voimme säästää sekä kustannuksia että energiaa ja samalla huolehtia ympäristöstä tuleville sukupolville. Standardin vaatimukset päivitettiin vuonna 2015 muun muassa parantamalla koordinointia muiden hallinta- ja valvontajärjestelmien kanssa. ISO-standardi käyttää PDCA-menetelmää (Plan Do Check Act).

Logotyp på Etisk Handel Norge

EETTINEN KAUPPA

Työolosuhteet tehtaissa ja kansainväliset ihmisoikeudet ovat aina olleet meille elintärkeitä. Siksi matkustamme vuosittain tehtaillemme tarkastettavaksi ja teemme tiivistä yhteistyötä paikallisten tarkastajien kanssa varmistaaksemme, että kaikkia lakeja ja määräyksiä noudatetaan. Valitsemme yhteistyökumppaneita ja toimittajia hyvien eettisten arvojen perusteella. Niiden on vältettävä korruptiota, ihmisoikeusloukkauksia, huonoja työolosuhteita tai vahinkoa paikallisille yhteisöille ja ympäristölle.

Initiativ för Etisk Handel (IEH) on sitoutunut kumppanuus teollisuuden, ammattiliittojen, järjestöjen ja viranomaisten välillä.

IEH on eettisen kaupan liikkeellepaneva voima ja resurssikeskus. Eettinen kauppa tarkoittaa, että yritykset ja muut toimijat myötävaikuttavat työolojen ja toimitusketjun ympäristön parantamiseen. Raportoimme eettisen kaupan aloitteelle joka neljännes ja raportit ovat julkisia.

Miksi IDÉ on IEH: n jäsen?

Pohjoismaiden johtavana eettisen kaupan osaamisympäristönä jäsenyys antaa meille tärkeitä työkaluja ja resursseja voidaksemme työskennellä tehokkaasti eettisen kaupan kanssa. Yhteistyöhön liittyy joukko velvoitteita, kuten osallistuminen periaateilmoituksiin, ohjeiden käytäntöön pano ja aktiivinen työ konkreettisten parannusten luomiseksi toimitus- ja ympäristöolosuhteisiin toimitusketjussa. Raportoimme vuosittain tilasta ja edistymisestä, seuraamme jatkuvasti ja varmistamme, että kaikki hyväksytään ympäristökeskuksen lakien mukaisesti.

IDÉ HOUSE OF BRANDS JA SOS-LAPSIKYLÄ

SOS-lapsikylä pyrkii varmistamaan, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus kasvaa perheessä, joka antaa heille rakkautta ja turvallisuutta. Olipa kyseessä lapsen biologinen perhe tai uusi SOS-perhe.

Työskentelemme yhdessä Norjan pääkonttorimme ja SOS-lapsikylän kanssa auttaaksemme heitä auttamaan lapsia ympäri maailmaa. Olemme päättäneet työskennellä kahdella tavalla. Toisaalta lahjoitamme joka vuosi merkittävän summan SOS-lapsikylälle. Toisaalta käytämme verkostoamme asiakkaiden ja kumppanien kanssa levittääksemme aktiivisesti tietoa SOS-lapsikylän työstä.

IDE HOUSE OF BRANDS & YK:N GLOBAALISET TAVOITTEET

YK:n globaalit tavoitteet ovat maailman äärimmäisen köyhyyden poistaminen, eriarvoisuuden vähentäminen ja ilmastokriisin ratkaiseminen vuoteen 2030 mennessä. Suunnitelma edellyttää viranomaisten, yritysten ja yksityishenkilöiden toimia. Olemme päättäneet työskennellä ylimääräisesti seuraavien viiden tavoitteen alla. Napsauttamalla kutakin tavoitetta voit lukea lisää siitä, mitä teemme tavoitteen saavuttamiseksi.