IDÉasta kokonaisuuteen

Mikä on hyvä konsepti ja mitä tarvitaan kokonaisuuden luomiseen markkinointiviestinnässä? Suunnittelijamme tietävät sen.

Luovuus ja strategiset valinnat ovat ratkaisevan tärkeitä kilpailukyvykkyydessä ja asiakkaiden huomion kiinnittämisessä. Tuotekokonaisuuden suunnitteleminen on harkittua ja sillä on selkeä tavoite.

Markkinointistrategia luo perustan sille, mistä on tiedotettava, kenelle ja miten - ja hyvä suunniteltu kokonaisuus auttaa varmistamaan, että tämä tehdään tehokkaasti.

Tuotemedian asiantuntijat ovat kouluttautuneet ottamaan asiakkaiden toiveet ja ideat lähtökohdaksi ja muuttamaan ne selkeäksi kokonaisuudeksi. Menestyvän konseptin kehittämiseksi meidän olisi hyvä olla mukana ideoinnissa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta voimme nähdä kokonaiskuvan ja kehittää suunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa.


Kuinka rakennat onnistuneen konseptin - 4 asiaa

 1. Mitä haluat saavuttaa?
  Sinulla tulee aina olla selkeä tavoite. Ilman selkeää tavoitetta, sinun on vaikea pitää huomio halutussa tuloksessa. Haluatko rakentaa vahvemman tuotemerkin tai kasvattaa likkevaihtoa? Onko tavoitteenasi yrityksen maineen kasvattaminen vai oletko rekrytoimassa henkilöstöä? Voit jakaa tavoitteen osatavoitteisiin, mutta muista aina keskittyä kokonaisuuteen.
 2. Mikä on kohderyhmäsi?
  Tunne kohderyhmäsi, niin sinun on paljon helpompaa kommunikoida onnistuneesti. 
 3. Minkä viestin haluat välittää?
  Tämä liittyy kohtaan yksi. Mitä haluat kertoa kohderyhmällesi? Viestin tulee heijastaa projektin päätavoitetta. Vaikka sinulla olisi rajaton budjetti, ilman selkeää viestiä et pysty saavuttamaan haluamaasi tavoitettaa.
 4. Mikä on käytettävissä oleva budjettisi?
  Tee projektille runko budjetin ehdoilla. Koska on olemassa lukemattomia eri markkinointikanavia ja –ratkaisuja, on helppoa unohtaa projektin varsinainen tavoite. Päätavoite määrää budjetin siten, että projektin punainen lanka heijastuu joka osa-alueella.

 

Ota yhteyttä konseptikehittäjäämme