EMPLOYER BRANDING. KOMMUNICERAR ERA VÄRDERINGAR MED PRODUKTMEDIA.

Employer branding handlar om hur din arbetsplats uppfattas av de anställda och om hur du, på ett effektivt sätt, uppfattas som attraktiv för nya och värdefulla kompetenser. Företag med ett starkt employer brand har ofta ett mer motiverat, engagerat och lojalt gäng med anställda, vilket i sig är en stor konkurensfördel. Det handlar om att alla anställda ska vara en del av laget, de ska kunna företagets värdgrunder, mål, kultur och inte minst vad företaget säljer. Med tydlighet i grunderna finns all potential till att företaget företaget presenteras med stolthet i både arbetsrelaterade och sociala sammanhang. Allt startar med godkommuniksation. 

Det finns många sätt att kommunicera med de anställda, vanligen sker det via intranät, en scen på kick off, i medarbetarsamtal eller ett massmail till alla.

Men har du någon gång tänkt på att julgåvan du ger till dina anställda är ett sätt att kommunicera på? Eller att kläderna de anställda ska ha på sig på mässan är ett sätt att kommunicera, eller på vilket sätt ni inreder kontoret?

Detta är kanaler som många glömmer att de har möjligheten till att bygga, eller utveckla, sitt employer brand med. Effekten blir stor genom att positivt påverka de anställda och etablera långvariga arbetsrelationer. 

Julklappar, sommargåver, påskägget eller jubileumsgåvan ska säga någonting mer än enbart tack för för insatsen. Genom att välja den rätta gåvan som kommunicerar företagets värderingar och framtidsvisioner, så får den anställda en ökad känsla av tacksamhet, samhörighet och motivation, Resultatet av detta är att företaget har stärkt sitt employer brand. 

Produktmedia är en av de få handfasta marknadsföringskanalerna, något fysiskt som kan hjälpa dig att kommunicera ditt budskap, såväl till medlemmar, elever eller anställda. Det kommunicerar inte bara just nu, utan långt in i framtiden.

EN GOD ARBETSMILJÖ HANDLAR OM EN GOD KOMMUNIKATION MELLAN ARBETSTAGARE OCH ARBETSGIVARE

ANMÄL DIG TILL ÅRETS INSPIRATIONSDAGAR

TEMA: EMPLOYER BRANDING

Anmäl dig här

GOD FÖRETAGSKULTUR BÖRJAR INIFRÅN. DE ANSTÄLLDA MÅSTE KUNNA FÖRETAGETS VÄRDERINGAR OCH VAD DE SKA SÄLJA.

DINA ANSTÄLLDA ÄR DINA BÄSTA AMBASSADÖRER

Se dig runt på kontoret, återspeglar det vilket företag det är?

Får de anställda känslan av att leva i ert varumärke när de är på kontoret?

 Millenials och Generation Z utgör den största delen av arbetsstyrkan i 2022 och denna generation har förväntningar på arbetsplatsen som tidigare generationer inte haft. I en undesökning av PGI framgår det att 70% av millenials önskar att kollegorna ska fungera som en sekundär familj. Det säger en del om att arbetsmiljö är något av det viktigaste vi jobbar med i ett företag

Hur du kan använda produktmedia för att öka ditt employer brand

- Välj en produkt som återspeglar företagets värderingar

- Produktmedia har lång livstid, skapa en bra design så att den anställda faktiskt använder det

- Välj en produkt som har ett mervärde