A SUSTAINABLE BUSINESS PRACTICE

IDÉ House of Brands works to have a sustainable business practice with respect for people, society and the environment.

ISO-SERTIFIED

IDÉ House of Brands í Noregi varð árið 2008 fyrsta fyrirtækið í auglýsingavöru geiranum til að hljóta vottun fyrir bæði umhverfis- og gæðastjórnun í gegnum ISO 14001 og ISO 9001. Við höfum fengið viðurkenningu á hverju ári á eftir og 2017 samkvæmt nýja uppfærða staðlinum, ISO 14001: 2015 og ISO 9001: 2015. Við erum mjög stolt af því!

CODE OF CONDUCT

Við erum varkár í vali á birgjum og vinnum eingöngu með leikmönnum sem uppfylla siðareglur okkar. Siðareglur okkar innihalda kröfur um virðingu fyrir mannréttindum og tillitssemi við umhverfið. Þess vegna getur þú sem viðskiptavinur verið öruggur hjá okkur.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Every day we deliver a wide range of products to companies all over the world. Our goal is to minimize the potential negative impact our work has on people, society and the environment. As a major player in the industry, we see it as our responsibility to influence both forward and backward in the value chain.

HVERNIG VIÐ VINNUM AÐ BETRA UMHVERFI OG SIÐFERÐI

Með innkaupum

IDEA House of Brands lítur á ábyrg innkaup sem eitt mikilvægasta tækið í vinnunni að sjálfbærum viðskiptaháttum. Við aðlögum innkaupavenjur okkar þannig að samstarfsaðilar okkar hafi möguleika á að uppfylla þær kröfur sem við setjum til að tryggja fólki, samfélagi og umhverfi góðar aðstæður.

 

Með þróun og samstarfi við birgja

Til þess að samstarfsaðilar okkar geti uppfyllt strangar kröfur okkar í framleiðslukeðjunni erum við í stöðugum viðræðum. Við vinnum að því að auka hæfni og hagræða nýtingu fjármagns fyrir hvern einstakan samstarfsaðila. Innkaupadeild okkar vinnur ötullega að því að skapa langtímasambönd við samstarfsaðila sem sýna sérstakan vilja og getu til að vinna með jákvæða þróun í aðfangakeðjunni.

 

Í GEGNUM SÖLU OG MARKAÐSSETNING

IDEA House of Brands ætlar sér að vera drifkraftur fyrir viðskiptavini sína í vali um að versla umhverfisvænna. Nokkrir viðskiptavina okkar hafa orðið meðvitaðri um innkaup sín og ánægjulegt að geta mætt kröfum þeirra um sjálfbærara val. Sem viðskiptavinur hjá okkur finnurðu alltaf umhverfisvænni valkost.

 

...Aðrir mikilvægir þættir

Við leggjum mikið upp úr því að taka betri ákvarðanir sem snúa að umhverfinu daglega, bæði stórar og smáar. Val þitt getur gert okkur að betri birgi og við erum meira en fús til að hjálpa þér að þróa valkosti fyrir betra umhverfisval. Atriðin hér að neðan gæti verið gott að hugsa um sem fyrsta skref.

ECO OR FAIRTRADE

Umhverfismerkt vara er flokkuð sem betra umhverfisval. Það felst í efninu að það er í einhverju formi endurunnið eða lífrænt ræktað. Fairtrade merkið er sjálfstætt merki sem tryggir gæði vinnuaðstæðna fyrir framleiðendur.

QUALITY VS. QUANTITY

Meðvitað val er grundvöllur árangursríkrar auglýsingavöru. Að velja gæði fram yfir magn þýðir að þú eykur endingu vörunnar, sem þýðir að lokum minna kolefnisfótspor.

RECYCLING

Þegar vara er komin á endastöð er mikilvægt að hafa valið vel áður en varan er framleidd. Veldu því efni sem eru endurvinnanleg til að vera hluti af hringlaga ferlinu.

THREE DIMENTIONS

Á hverjum degi afhendum við mikið úrval af vörum til fyrirtækja um allan heim. Markmið okkar er að lágmarka hugsanleg neikvæð áhrif sem starf okkar hefur á fólk, samfélag og umhverfi. Öruggt atvinnulíf er einn af jafnvægisþáttum sjálfbærrar samfélagsþróunar. Sem stór aðili í greininni lítum við á það sem ábyrgð okkar að hafa áhrif bæði fram á við og aftur á bak í virðiskeðjunni.

GÆÐASTJÓRNUN
Vottunin kemur bæði viðskiptavinum okkar og okkur til góða. Sterkari gæðatrygging og þjónusta leiðir til víðtækari meðferðar frá öllum deildum okkar á Norðurlöndum.

ISO 9001 - Gæðastjórnun
Þetta er alþjóðlegur staðall fyrir gæðastjórnun. Þessi staðall var uppfærður sem ISO 14001 árið 2015 þannig að hann er viðeigandi fyrir samfélag dagsins í dag og morgundagsins. ISO 9001 gefur fyrirtækjum uppskriftina að því hvernig þau ættu á hverjum tíma að geta uppfyllt gæðakröfur sem uppfylla væntingar viðskiptavina. Í staðlinum er sérstaklega hugað að þeim flóknu aðfangakeðjum sem við sem fyrirtæki verðum að takast á við. Við höfum fengið samþykki okkar endurnýjað á hverju ári síðan 2004 og árið 2017 fengum við aftur samþykki samkvæmt uppfærðum staðli.

"Við erum staðráðin í að draga úr umhverfisáhrifum okkar og bæta stöðugt umhverfisárangur okkar, sem óaðskiljanlegur hluti af viðskiptastefnu okkar og rekstraraðferð. Við hvetjum alla viðskiptavini okkar og birgja til að gera slíkt hið sama."

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS

IDÉ House of Brands works to have a sustainable business practice with respect for people, society and the environment. This means that current generations can meet their needs, without destroying the opportunities for future generations.

ISO 14001– Environmental Managent Systems

Is the international standard for environmental management. The standard was updated in 2015, with updated requirements and better coordination with other management and control systems. ISO 14001 helps to create systems to reduce the organization's negative impact on the environment. This includes energy consumption, waste management, environmental requirements and regulations, supplier requirements and resource planning. By reducing our negative environmental impact and establishing a more sustainable organizational model, we can save both costs and energy, and at the same time take care of the environment for future generations. The standard uses PUKK (plan, execute, check, correct).

Logotyp på Etisk Handel Norge

SIÐFRÆÐILEG VIÐSKIPTI
Vinnuaðstæður í verksmiðjum og alþjóðleg mannréttindi hafa alltaf verið í fyrirrúmi. Þess vegna ferðumst við árlega til verksmiðjanna okkar og vinnum náið með staðbundnum eftirlitsmönnum til að tryggja að öllum lögum og reglum sé fylgt. Þegar við veljum samningsaðila byggir þetta á góðu siðferðilegu viðhorfi. Þeir verða að forðast að stuðla að spillingu, mannréttindabrotum, slæmum vinnuskilyrðum eða skaðlegum áhrifum á nærsamfélag og umhverfi.

The Ethical Trade Initiative (ETI) er skuldbundið samstarf atvinnulífsins, verkalýðsfélaga, samtaka og ríkisstofnana. IEH er drifkraftur og auðlindamiðstöð fyrir siðferðileg viðskipti. Siðferðileg viðskipti fela í sér að fyrirtæki og aðrir aðilar leggja sitt af mörkum til að bæta vinnuaðstæður og umhverfi í aðfangakeðjunni. Við skilgreinum samfélagslega ábyrgð sem "Langtímaskuldbindingu til viðskiptalegrar velgengni með vinnubrögðum sem virða siðferðileg gildi, fólk, umhverfi og náttúru." . Við tökum skýrslu til Ethical Trade Initiative ársfjórðungslega og skýrslurnar eru opinberar.

Af hverju erum við meðlimir í ETI?
IEH er leiðandi hæfniumhverfi fyrir siðferðileg viðskipti í Noregi og á Norðurlöndum og veitir okkur mikilvæg tæki og úrræði til að geta unnið vel og skilvirkt með siðferðileg viðskipti. Með samstarfi við ETI höfum við nokkrar skyldur. Við höfum meðal annars gerst aðili að meginregluyfirlýsingu ETI, innleitt leiðbeiningar um siðferðileg viðskipti, unnið ötullega að því að skapa áþreifanlegar umbætur á vinnu- og umhverfisaðstæðum í aðfangakeðjunni, gefa árlega skýrslu um stöðu og framfarir, stöðuga eftirfylgni og tryggja að allt sé í lagi. samþykkt samkvæmt lögum norsku umhverfisstofnunarinnar.

IDÉ HOUSE OF BRANDS & SOS Barnaþorp

 

SOS Barnaþorpin vinna að því að öll börn fái tækifæri til að alast upp í fjölskyldu sem veitir þeim ást og öryggi - hvort sem það er í líffræðilegri fjölskyldu barnsins eða í nýrri SOS fjölskyldu.

Við vinnum náið með SOS Barnaþorpunum til að leggja sitt af mörkum í starfi þeirra við að tryggja börn um allan heim. Við höfum valið að skipta þessu verki í tvo hluta. Annars vegar gefum við umtalsverða upphæð til SOS Barnaþorpanna á hverju ári og hins vegar notum við tengslanet okkar viðskiptavina og samstarfsaðila til að miðla virkum upplýsingum um það starf sem SOS Barnaþorpin vinna og auðvelda blöndu af framlögum og vörumiðlum.

SOS Barnebyer
Read more about our cooperation here