BÆREDYGTIG FORRETNINGSPRAKSIS

Hos IDÉ House of Brands arbejder vi for at have en bæredygtig forretningspraksis med respekt for mennesker, samfund og miljø. Det betyder, at vi ønsker at gå foran som et godt eksempel i vores branche.

Vores mål er at få mere gennemsigtighed og større videndeling i alle led fra produktion til levering. Vi tager vores kunders engagement i bæredygtighed seriøst og ønsker at gøre det nemt at vælge bæredygtige muligheder inden for produktmedier. Her mener vi både i valg af materialer, produktion og forsendelsesmetode. Vi tror på, at hvis flere tænker på bæredygtighed i indkøbsprocessen, kan vi sammen gøre en forskel.

Ansvarlig indkøbspraksis er et af vores vigtigste værktøjer til at opretholde en bæredygtig forretningspraksis. Det er her vi kan styrke vores samarbejdspartneres evne til at levere på de krav, vi stiller, for at sikre gode forhold for mennesker, samfund og miljø.

Vi udfordrer vores samarbejdspartnere til at tilpasse deres egen forretning og produkter, så det ikke skader mennesker, samfund og miljø. Som kunde kan du være sikker på, at vi altid henter produkter fra godkendte producenter, der stiller strenge krav til egen produktion.

Bærekraftig forretningspraksis

VORES MILJØPOLITIK

Vi er forpligtet til at reducere vores miljøpåvirkning og løbende forbedre vores miljøresultater. Dette er en integreret del af vores forretningsstrategi og driftsmetode. Vi opfordrer alle vores kunder og leverandører til at gøre det samme.

VORES CODE OF CONDUCT

IDÉ House of Brands arbejder for at have en bæredygtig forretningspraksis, der respekterer mennesker, samfund og miljø. Vores retningslinjer inkluderer Code of Conduct og danner grundlaget for vores bæredygtighedsarbejde.

VORES SAMARBEJDSPARTNERE

Vi forventer, at vores partnere arbejder målrettet med at overholde vores retningslinjer for leverandører og herunder principper for bæredygtig forretningspraksis, som dækker grundlæggende krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption, dyrevelfærd og miljø.

VORES BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

IDÉ House of Brands er opmærksomme på, at branchen kan have en negativ indvirkning på miljø, samfund og mennesker. Det er derfor vigtigt for os at bidrage til en positiv udvikling i forsyningskæden og sikre ansvarlig indkøbspraksis. Vi er en virksomhed, der ønsker at bidrage til en bæredygtig udvikling, og viser det gennem viden og handling i alt, hvad vi gør. Her kan du læse vores bæredygtighedsstrategi 2022-2025.

 


 

VORES KLIMAREGNSKAB

Vi i IDÉ House of Brands tager ansvar ud over vores værdikæde, ved at investere i træplantningsprojektet "Thor Heyerdal Climate Åark", der ligger i Ayeyarwady-regionen i Myanmar. Vi er stolte af at plante træer som kompensation for vores scope 1 og 2 drivhusgasemissioner i alle lande, hvor vi opererer. Disse officielle kulstofkreditter finansierer 3,5 mangrovetræer pr. ton udledt kuldioxid.

 


 

Læs mere om vores klimaregnskab

ÅBENHEDSLOVEN

For vores moderselskab IDÉ House of Brands Norge gælder det: Alle virksomheder forventes af de norske myndigheder at kortlægge, forebygge, begrænse og redegøre for, hvordan de håndterer risici for negativ påvirkning samt udbedre skader på mennesker, samfund og miljø – såkaldt due diligence.

Det gælder både erhvervslivet, det offentlige og organisationer. For større virksomheder er det fra den 1. juli 2022 gennem gennemsigtighedsloven lovpligtigt, at udføre dette arbejde og udvise gennemsigtighed om det ved offentligt at rapportere om arbejdet.

 

Læs mere om Åbenhedsloven

ER BÆREDYGTIG OG MILJØVENLIG DET SAMME?

Nej, ikke helt.

At træffe et bedre miljøvalg betyder, at du handler på en måde, der belaster miljøet mindst muligt. Meget af det, der falder ind under denne betegnelse, vil også være bæredygtigt – men udtrykket bæredygtig omfatter mere.

For at skabe bæredygtig udvikling skal verden arbejde på tre områder: miljø, sociale forhold og økonomi.

Det kaldes de tre søjler i bæredygtig udvikling, og det er sammenhængen mellem disse tre søjler, der afgør, om noget er bæredygtigt.

I de senere år er der dukket flere og flere begreber op inden for miljø, bæredygtighed og produktion. Hvad betyder disse egentlig? Du får svaret her!


ETISK HANDEL

Arbejdsforholdene på fabrikkerne og internationale menneskerettigheder har altid stået i første række for os. Derfor har vi hvert år inspektioner på vores fabrikker, og arbejder tæt sammen med lokale inspektører for at sikre, at alle love og regler bliver fulgt. Når vi vælger aftalepartnere og samarbejdspartnere, er dette baseret på gode etiske holdninger. De skal undgå at bidrage til korruption, krænkelse af menneskerettigheder, dårlige arbejdsforhold eller skadelige virkninger på lokalsamfund og miljø.

Ethical Trade Norway (EHN) er et engageret partnerskab mellem industri, fagforeninger, organisationer og offentlige instanser.

EHN er en promotor og et ressourcecenter for etisk handel. Etisk handel betyder, at virksomheder og andre aktører bidrager til at forbedre arbejdsforhold og miljø i forsyningskæden. Hos IDÉ House of Brands definerer vi social ansvarlighed som "En langsigtet forpligtelse til kommerciel succes gennem arbejdsmetoder, der respekterer etiske værdier, mennesker, miljø og natur". Vores moderselskab IDÉ House of Brands Norge rapporterer hvert år til Etisk Handel Initiative, og rapporterne er offentlige.

Hvorfor er IDÉ medlem i EHN?

EHN er det førende kompetencemiljø for etisk handel i Norge og Norden, og giver os vigtige værktøjer og ressourcer til at kunne arbejde godt og effektivt med etisk handel. Ved at samarbejde med EHN har vi en række forpligtelser. Vi har blandt andet tilsluttet os EHNs principerklæring, implementeret retningslinjer for etisk handel, arbejdet aktivt med at skabe konkrete forbedringer af arbejds- og miljøforhold i forsyningskæden, rapportere årligt om status og fremdrift, løbende opfølgning.

Blå ISO 9001 logo 

KVALITETSSTYRING

Certificeringen kommer både vores kunder og os til gode. En stærkere grad af kvalitetssikring og service fører til en mere omfattende behandling fra alle vores afdelinger i Norden.

ISO 9001 - Kvalitetsstyring

ISO 9001- kvalitetsstyring er den internationale standard for kvalitetsstyring. Standarden blev opdateret i 2015, så den er relevant for nutidens og fremtidens samfund. ISO 9001 giver organisationer opskriften på, hvordan de til enhver tid skal kunne opfylde kvalitetskrav, der matcher kundernes forventninger. Standarden tager særligt hensyn til de komplekse forsyningskæder, som vi som virksomhed skal forholde os til. Vi har fået fornyet vores godkendelse hvert år siden 2004 i henhold til gældende standarder.

HVORDAN ARBEJDER VI MED BÆREDYGTIGHED

GENNEM INDKØB

IDÉ House of Brands anser ansvarlig indkøbspraksis for at være et af vores vigtigste værktøjer til at arbejde hen imod en bæredygtig forretningspraksis. Vi tilpasser vores indkøbsrutiner, så vores samarbejdspartnere har mulighed for at levere på de krav, vi stiller for at sikre gode forhold for mennesker, samfund og miljø.

 

GENNEM LEVERANDØRUDVIKLING OG PARTNERSKAB

IDÉ House of Brands er klar over, at vi kan have en negativ indvirkning på mennesker, samfund og miljø. Samtidig ser vi vores potentiale i at bidrage til en positiv udvikling i forsyningskæden. Vi forventer, at vores leverandører og samarbejdspartnere arbejder målrettet og systematisk på at overholde vores retningslinjer for leverandører, herunder vores etiske retningslinjer, som dækker grundlæggende krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption, dyrevelfærd og miljø.

 

GENNEM SALG OG MARKEDSFØRING

IDÉ House of Brands vil være en drivkraft for kunder i at vælge at handle mere miljøvenligt. Flere af vores kunder er blevet mere bevidste om deres indkøb, og det er tilfredsstillende at kunne imødekomme deres krav om mere miljøvenlige valg. Som vores kunde vil du altid have et mere miljøvenligt alternativ.

 

IDÉ HOUSE OF BRANDS & FN'S GLOBALE MÅL

FN's Sustainable Development Goals er verdens fælles arbejdsplan for at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og stoppe klimaforandringerne inden 2030. Denne plan kræver en indsats fra myndigheder, erhvervsliv og privatpersoner. Vi har udvalgt fem af de mål, som vi har valgt at arbejde ekstra hen imod.

 

STOLT BÆREDYGTIGHEDSPARTNER MED SOS BØRNEBYERNE

SOS Børnebyerne arbejder for, at alle børn får mulighed for at vokse op i en familie, der giver dem kærlighed og tryghed – hvad enten det er i barnets biologiske familie eller en ny SOS-familie.

Vi arbejder tæt sammen med SOS Børnebyerne for at bidrage til deres arbejde med at holde børn trygge over hele verden. Vi har valgt at dele dette arbejde op i to dele. Dels donerer vi hvert år et betydeligt beløb til SOS Børnebyer, dels bruger vi vores netværk med kunder og samarbejdspartnere til aktivt at udbrede information om det arbejde SOS Børnebyerne udfører, samt facilitere en kombination af bl.a. donations- og produktmedier.

 

 

IDÉ er stolt bærekraftspartner med SOS Barnebyer