IDÉ HOUSE OF BRANDS & FN'S GLOBALE MÅL

FN's bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Denne planen krever innsats fra myndighetene, næringslivet og privatpersoner. Les mer for å se hvilke mål vi har valgt å å jobbe ekstra med.

ikon rød bok og penn

 

Mål 4:

God Utdanning

"Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle."

Les mer

ikon lilla stigende trapp

 

Mål 8:

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

"Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle."

Les mer

ikon gullfarget evighetssymbol

 

Mål 12:

Ansvarlig forbruk og produksjon

"Sikre bærekraftig forbruks-og produksjonsmønstre."

Les mer

ikon grønt øye og jordklode

 

Mål 13:

Stoppe Klimaendringene

"Umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem."

Les mer

ikon fem blå ringer

 

Mål 17:

Samarbeid for å nå målene

"Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling."

Les mer