HVAD BETYDER UDTRYKKET?

Er du forvirret over alle de forskellige udtryk som bruges om produkt medier, når vi snakker miljø, bæredygtighed og produktion? Hvad betyder eksempelvis GOTS og rPEt? Få styr på begreberne her. 

GENANVENDT

Genbrugt eller genanvendt betyder, at affald er lavet om til et nyt produkt. Et eksempel er en t-shirt, der er lavet af genanvendt bomuld. Det betyder, at bomulden er lavet af enten brugt tøj eller overskud fra en tekstilproduktion. Bomulden spindes til nyt garn og bruges igen.  

BPA-FRI

BPA er en forkortelse for Bisphenol A og er et kemikalie, som tidligere flittigt blev brugt i plastprodukter. BPA kan have sundhedsskadelige effekter. Derfor bliver flere og flere produkter testet for stoffet, og bliver det frikendt kan det mærkes som BPA-fri. Eksempler på produkter er drikkeflasker og madkasser.

PET OG RPET

PET står for Polyeylentereftalat og er en form for plast, der bruges til at lave flasker og beholdere m.m. rPET er genanvendt PET foreksempel når drikkeflasker genbruges til at lave andre produkter. Fra 2021 er alle Coca-Cola flasker på norske butikshylder produceret i 100% genbrugsplast.

ØKOLOGISK BOMULD

Økologisk betyder at der ikke er brugt giftige kemikalier i produktionen. Når bomuld er økologisk betyder det at landmændene undgår giftige, kemiske pesticider, og at bomuldsfrøene ikke er genmodifiseret. Dette kaldes også for organisk bomuld.

GOTS

GOTS står for Global Organic Textile Standard, og er en international mærkeordning for økologiske tekstiler. Kravet er at mindst 70% af fibrene i tøjet er dyrket økologisk. Derudover opfylder tekstilerne miljø- og sundhedskrav gennem hele produktionsprocessen. 
 

TESTET OG GODKENDT

Når et produkt er testet og godkendt betyder det, at det er gennemført test for at kontrollere, at produktet og/eller produktionen er i overensstemmelse med de standarder, der er fastsat. Hvis noget er godkendt, skal testrapporter og certifikater være dokumenterede.

REACH

REACH er en kemisk reguleringsramme. REACH står for "Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals". Reglerne har til formål, at beskytte mennesker og miljø mod farer fra produktion, salg og brug af kemikalier. Det sker ved at få mere viden om kemiske stoffer og begrænse brugen af de mest skadelige af dem. Stoffer der giver mest anledning til bekymring, er opført på kandidatlisten. Den kaldes også for SVHC-listen. Eksempler på disse stoffer, er dem der er sundhedsfarlige herunder kræftfremkaldene, mutagene eller reproduktionsskadelige. Andre stoffer på kandidatlisten er dem, som er stærkt miljøbelastende, hormonforstyrrende og generelt sundheds- og miljøskadelige.


 

 

 

BÆREDYGTIG FORRETNINGSPRAKSIS

Vi leverer dagligt en bred vifte af produkt media til virksomheder i hele verden. Vores mål er, at minimere den potentielle negative påvirkning vores arbejde har på mennesker, samfund og miljø. 

Selvom flere af vores produkter fremstilles i asiatiske lande, har vi en tæt dialog med producenterne. Vi besøger fabrikkerne hvert år for at kontrollere, at Code Of Conduct og kontrakter overholdes.

Indkøbsafdelingen arbejder tæt sammen med vores partnere for at sikre langsigtede leverandørkontakter, og arbejder for at sikre, at forretningspraksis er bæredygtig. Derudover sikrer vi altid, at produkterne kan spores, at de ikke indeholder farlige kemikalier, og at de til enhver tid opfylder lovkravene til produktmærkning. Derfor kan du trygt handle med IDÉ House of Brands.