ikon grønt øye og jordklode

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Mål 13 handler om å umiddelbart bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.
 

I dag:
Mengden klimagasser fortsetter å øke og klimaendringene skjer raskere enn antatt. Effektene av klimaendringene er synlige over hele verden. Den globale gjennomsnittstemperaturen har steget omtrent 1 °C siden den før-industrielle tiden, i tillegg fortsetter havnivået å stige. De fattigste rammes hardest. Land har levert nasjonale planer for reduksjon, men de er ikke omfattende nok.


Hva må til?
Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. Det er viktig å begrense  økningen av gjennomsnittstemperaturen til 1,5 °C dersom verden ønsker å slippe katastrofale konsekvenser i fremtiden. Vi må finne globale løsninger på en rekke områder. I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO2, må det satses mer på fornybar energi, nye industrielle systemer og endring i infrastruktur. I tillegg må vi investere i å verne, tilpasse oss og begrense skadeomfanget.

Hva gjør IDÉ House of Brands

Styrke enkeltpersoners og bedrifters evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette ved å ha fokus på miljø i kommunikasjonen vår;

  • Oppfordrer til kvalitet fremfor kvantitet –mindre forbruk
  • Fremstiller produkter i mer miljøvennlige materialer
  • Utarbeider miljøregnskap
  • Benytter oss av fornybar energi der det er mulig
  • Påvirker kjøpsprosessen slik at kunder er tidlig ute for å unngå flyfrakt
  • Redusere unødvendig bruk av miljøskadelig materialer
  • Gjenbruke der vi kan 
  • Resirkulere

Les mer om vårt arbeid her

ikon rød bok og penn

Mål 4:

God Utdanning

"Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle."

Les mer

ikon lilla stigende trapp

Mål 8:

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

"Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst,
full sysselsetting og anstendig arbeid for alle."

Les mer

ikon gullfarget evighetssymbol

Mål 12:

Ansvarlig forbruk og produksjon

"Sikre bærekraftig forbruks-og produksjonsmønstre."

Les mer

ikon grønt øye og jordklode

Mål 13:

Klimainnsats

"Umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem."

Les mer

ikon fem blå ringer

Mål 17:

Samarbeid for å nå målene

"Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling."

Les mer

Ikon med forskjellige farger i en ring

FN's bærekraftsmål

Les mer på deres hjemmeside

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Gå til FN's hjemmeside