Mål 4: God utdanning

ikon rød bok og penn

"Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter
for livslang læring for alle"


En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning med god kvalitet, og den skal være gratis. Det har vært en enorm økning i andelen barn i verden som går på skole og fremgangen er spesielt stor når det gjelder jenter og kvinner. Selv om det fortsatt er mange som ikke kan lese og skrive har det vært en formidabel fremgang i grunnleggende skrive og leseferdigheter. 

Hva gjør IDÉ House of Brands

Vi jobber tett med SOS-barnebyer for å bidra til deres arbeid med å trygge barn over hele verden. Vi har valgt å dele opp dette arbeidet i to deler. På den ene siden donerer vi en betydelig sum til SOS-Barnebyer hvert år og på den andre siden bruker vi vårt nettverk med kunder og partnere til å aktivt spre informasjon om arbeidet SOS-Barnebyer gjør samt legge til rette for en kombinasjon av donasjon og produktmedia. 


SOS barnebyer

SOS Barnebyer jobber for at alle barn skal få muligheten til å vokse opp i en familie som gir dem kjærlighet og trygghet - enten det er i barnets biologiske familie eller i en ny SOS-familie.

Les mer

Statistikken er fra https://www.sos-barnebyer.no/

 

Bilder viser 83%

83% av inntektene går til formålet. 


Bilder viser 1%

1% går til adminitrasjon.


Bilder viser 16%

16% går til å skaffe nye midler. 

Jenter som ser tenkende ut på skolebenken 
Mor og datter som smiler

Les mer om vårt arbeid her

ikon rød bok og penn

Mål 4:

God Utdanning

"Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle."

Les mer

ikon lilla stigende trapp

Mål 8:

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

"Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst,
full sysselsetting og anstendig arbeid for alle."

Les mer

ikon gullfarget evighetssymbol

Mål 12:

Ansvarlig forbruk og produksjon

"Sikre bærekraftig forbruks-og produksjonsmønstre."

Les mer

ikon grønt øye og jordklode

Mål 13:

Stoppe klimaendringene

"Umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem."

Les mer

ikon fem blå ringer

Mål 17:

Samarbeid for å nå målene

"Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling."

Les mer

Ikon med forskjellige farger i en ring

FN's bærekraftsmål

Les mer på deres hjemmeside

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Gå til FN's hjemmeside