VORES BÆREDYGTIGHEDSARBEJDE

En langsigtet forpligtelse til kommerciel succes finder sted gennem arbejdsmetoder
der respekterer etiske værdier, mennesker, miljø og natur.

ISO-CERTIFICERET

I 2008 blev vi den første virksomhed i profilindustrien ISO-certifiseret efter ISO 14001 og ISO 9001 for miljø- og kvalitetsstyring. Vi er godkendt hvert efterfølgende år og i 2017 blev vi også godkendt til den nye opgraderede standard, ISO 14001: 2015 og ISO 9001: 2015. Det er vi meget stolte af!

CODE OF CONDUCT

Vi er omhyggelige med valg af leverandører, og vi arbejder kun med aktører, der lever op til vores code of conduct. Dette indeholder krav til respekt for menneskerettigheder og hensyn til miljøet. Derfor kan du som kunde være tryg hos os.

Samfundsansvar

Hver dag leverer vi en bred vifte af produkter til virksomheder over hele verden. Vores mål er at minimere den potentielle negative indvirkning, vores arbejde har på mennesker, samfund og miljø. Som en stor aktør i branchen, ser vi det som vores ansvar, at påvirke både frem og tilbage i værdikæden.

SÅDAN ARBEJDER VI MED MILJØ OG ETIK

GENNEM KØB

IDÉ House of Brands anser ansvarlig indkøb for at være et af vores vigtigste redskaber i arbejdet for have en bæredygtig forretningsidé. Vi tilpasser vores indkøbsrutiner, så vores partnere har mulighed for, at leve op til de krav vi stiller, for at sikre gode betingelser for mennesker, samfund og miljø.

 

GENNEM LEVERANDØRUDVIKLING OG PARTNERSKAB

For at vores partnere skal kunne efterleve vores strenge krav til produktionskæden, er vi i løbende dialog for at hæve kompetencen og optimere ressourceudnyttelsen for hver enkelt partner. Vores indkøbsafdeling arbejder aktivt med at etablere langsigtede relationer med partnere, der viser en særlig vilje og evne til at arbejde mod en positiv udvikling i forsyningskæden.

 

GENNEM SALG OG MARKEDSFØRING

IDÉ House of Brands ønsker at være en drivende kraft over for kunderne i valget om at handle mere miljøvenligt. Flere af vores kunder er blevet mere opmærksomme på deres indkøb, og det er tilfredsstillende at kunne imødekomme deres krav om mere miljøvenlige valg. Som kunde hos os har du altid et mere miljøvenligt alternativ.

 

... ANDRE VIGTIGE FAKTORER

Vi arbejder hårdt på at træffe bedre miljømæssige valg på daglig basis, både store som små. Dine valg kan gøre os til en bedre leverandør, og vi hjælper hellere end gerne med at udvikle alternativer til et bedre miljøvalg. Nedenfor kan du se nogle ting som måske kunne være det første skridt.

ECO ELLER FAIRTRADE

Et miljømærket produkt er klassificeret som et bedre miljøvalg. Afhængigt af materialet er det i en eller anden form genbrugt eller organisk dyrket. Fairtrade-mærket er et uafhængigt mærke, der sikrer kvaliteten af ​​arbejdsforholdene for producenterne.

KVALITET FREM FOR KVANTITET

Bevidste valg danner grundlaget for et vellykket profilprodukt. At vælge kvalitet frem for kvantitet betyder, at du øger produktets levetid, hvilket i sidste ende betyder mere eksponering.

GENBRUG

Når et produkt har nået sit livs ende er det vigtigt at have foretaget et godt valg, selv før produktet er produceret. Vælg derfor materialer, der kan genbruges for at være en del af den cirkulære proces.

TRE DIMENSIONER

Hver dag leverer vi en bred vifte af produkter til virksomheder over hele verden. Vores mål er at minimere den potentielle negative indvirkning, som vores arbejde har på mennesker, samfund og miljø. En sikker økonomi er en af ​​faktorerne for en bæredygtig samfundsudvikling, og vi ser det som vores ansvar, at påvirke både fremad og bagud i værdikæden. Det er vigtigt for os, at kunden oplever en sikker handel, der matcher deres og vores værdier.

VORES POLITIK

Vores strategi og arbejdsmetode forpligter os til at reducere vores miljøpåvirkning og forbedre vores miljøresultater. Vi opfordrer alle vores kunder og leverandører til at gøre det samme.

KVALITETSPOLITIK

Certificeringen kommer både vores kunder og os til gode. Struktureret kvalitetssikring og effektive processer betyder, at vi kan give vores kunder bedre og mere jævn service fra alle vores kontorer i Norden.

ISO 9001 - Kvalitetsstyringssystem

Den internationale standard for miljøledelse hjælper med at skabe systemer til at reducere organisationens negative indvirkning på miljøet. Det inkluderer blandt andet energiforbrug, affaldshåndtering, overholdelse af regler og miljølovgivning, leverandørkrav og ressourceplanlægning. Ved at reducere vores negative miljøpåvirkning og skabe en mere bæredygtig organisationsmodel kan vi spare både omkostninger og energi og samtidig tage os af miljøet for fremtidige generationer. Standardens krav blev opdateret i 2015 med blandt andet bedre koordinering med andre ledelses- og kontrolsystemer. ISO-standarden anvender den såkaldte PDCA-metode (Plan Do Check Act).

MILJØPOLITIK

IDÉ House of Brands arbejder for at have en bæredygtig forretningspraksis med respekt for mennesker, samfund og miljø. Dette betyder, at nuværende generationer skal være i stand til at imødekomme deres behov uden at ødelægge fremtidige generationer.

ISO 14001– Miljøledelsessystem

Den internationale standard for miljøledelse hjælper med at skabe systemer til at reducere organisationens negative indvirkning på miljøet. Det inkluderer blandt andet energiforbrug, affaldshåndtering, overholdelse af regler og miljølovgivning, leverandørkrav og ressourceplanlægning. Ved at reducere vores negative miljøpåvirkning og skabe en mere bæredygtig organisationsmodel kan vi spare både omkostninger og energi og samtidig tage os af miljøet for fremtidige generationer. Standardens krav blev opdateret i 2015 med blandt andet bedre koordinering med andre ledelses- og kontrolsystemer. ISO-standarden anvender den såkaldte PDCA-metode (Plan Do Check Act).

Logotyp på Etisk Handel Norge

ETISK HANDEL

Arbejdsvilkårene i fabrikkerne og internationale menneskerettigheder har altid været vigtige for os. Vi rejser derfor årligt til vores fabrikker til inspektion og arbejder tæt sammen med lokale inspektører for at sikre, at alle love og regler overholdes. Vi vælger partnere og leverandører baseret på gode etiske værdier. De skal undgå at bidrage til korruption, menneskerettighedskrænkelser, dårlige arbejdsforhold eller skader på lokalsamfund og miljø.

Initiative for Ethical Trade (IEH) er et engageret partnerskab mellem industri, fagforeninger, organisationer og myndigheder.

IEH er en drivkraft og et ressourcecenter for etisk handel. Etisk handel betyder, at virksomheder og andre aktører bidrager til at forbedre arbejdsforholdene og miljøet i forsyningskæden. Vi rapporterer til Ethical Trade Initiative hvert kvartal, og rapporterne er offentlige.

Hvorfor er IDÉ medlem af IEH?

Som det førende kompetencemiljø for etisk handel i Norden giver medlemskab os vigtige værktøjer og ressourcer til at kunne arbejde effektivt med etisk handel. Samarbejdet har en række forpligtelser som deltagelse i principerklæringer, implementering af retningslinjer og aktivt arbejde for at skabe konkrete forbedringer af arbejds- og miljøforhold i forsyningskæden. Vi rapporterer årligt om status og fremskridt, har løbende opfølgning og sikrer, at alt er godkendt i henhold til Miljøstyrelsens love.

IDÉ HOUSE OF BRANDS OG SOS BØRNEBYERNE

SOS Børnebyerne arbejder for at sikre, at alle børn har mulighed for at vokse op i en familie, der giver dem kærlighed og sikkerhed. Uanset om det er barnets biologiske familie eller en ny SOS-familie.

Vi arbejder sammen med vores hovedkontor i Norge og SOS Børnebyerne for at bidrage til deres arbejde for at hjælpe børn over hele verden. Vi har valgt at arbejde på to måder. På den ene side donerer vi et betydeligt beløb til SOS Børnebyerne hvert år. På den anden side bruger vi vores netværk med kunder og partnere til aktivt at formidle information om det arbejde SOS Børnebyerne udfører og dermed skabe forudsætninger for en kombination af donation og produktmedier.

IDÉ HOUSE OF BRANDS & FN'S VERDENSMÅL

FN's Verdensmål er verdens fælles handlingsplan for at udrydde ekstrem fattigdom, mindske uligheder og løse klimakrisen inden 2030. Denne plan opfordrer til handling fra myndigheder, virksomheder og enkeltpersoner. Vi har valgt at arbejde ekstra med følgende fem mål nedenfor. Klik på hvert mål for at læse mere om, hvad vi gør for at nå målet.