HMS afspejles i productmedia

"Et godt arbejdsmiljø handler om at reducere risikoen for farer og ulykker og aktivt fokusere på de positive og sundhedsfremmende faktorer i arbejdsmiljøet."
Kilde: https://www.arbeidstilsynet.no/hms


Arbejdspladsen er først og fremmest en arena for værdiskabelse. Alle HMS-tiltag skal tilpasses den enkelte medarbejders arbejdsopgaver og arbejdsforhold, så medarbejderen føler, at deres sundhed og sikkerhed tages alvorligt. Disse værdier er ikke kun vigtige for medarbejderne i virksomheden, men de giver også sikkerhed for dine kunder og ikke mindst mulige medarbejdere. HMS bør gennemsyre alt, hvad man gør.

 

Vi ser en øget opmærksomhed blandt vores kunder om miljø- og sikkerhedsprodukter. En amerikansk undersøgelse viser, at 82% af befolkningen straks husker logoet på et sikkerhedsprodukt, som de selv har modtaget. Desuden ved vi, at 50% af profilprodukter, der gives væk, ender hjemme hos modtagerens hjem. Dette er håndgribelige tal, der viser, at vores kunder har ret til at bevæge sig mere i retning af sikkerhedssegmentet.
Mange ønsker nu også at arbejde med partnere, som de ved, skaber et sikkert miljø i alle produktionsfaser, og som de ved, fokuserer på sundhed, miljø og sikkerhed. IDÉ har sat sig som mål at tilbyde produkter, der produceres med respekt og omhu for mennesker og miljø. Ved at vælge en sikker profilpartner som IDÉ House of Brands, vil du være i stand til at være sikker på, at vi tager os af dit brand, og du undgår at ende i en situation, hvor du lægger dit logo på et produkt, du ikke kan stå inde for.

H for helse

  • Tal fra det norske sportsakademi siger, at Norges befolkning er mere aktiv nu end for 6 år siden. Interessen for træning fanger flere og flere mennesker. Hvordan kan vi som virksomheder lette og motivere til øget aktivitet? Hvad vi ser er, at øget trivsel gennem tiltag, der kan bidrage til bedre sundhed, en sundere livsstil og et bedre arbejdsmiljø, kan øge produktiviteten og indtjeningen for virksomheden.

M for miljø

  • Hver eneste dag fylder vi verdens oceaner med 22.000 tons plast. World Economic Forum mener, at der vil være mere plast end fisk i verdenshavene inden 2050. Plast er et kæmpe miljøproblem, som vi skal hjælpe med at løse. Omkring 15 0000 mennesker besøger vores IDEA-messer i efteråret. Hvis vi alle reducerer forbruget af plastikposer i 2019, sparer vi miljøet 300.000 bæretasker. Derfor får alle vores gæster et shoppingnetværk, og vi håber, at du med det erstatter 200 transporttasker, som du ellers ville bruge i løbet af året. Deltag i IDÉs miljømæssige velgørenhedsbegivenhed - sammen til en renere planet!

S for sikkerhed

  • Reflekser er et godt eksempel på, hvordan din virksomhed kan bidrage til sikkerhed ud over din egen virksomhed. Slapwrap kaldes den lille livredder og er ikke kun et godt profilprodukt med lang levetid, men en god arena for dit logo.