Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug & produktion

"Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer"

Bæredygtigt forbrug og produktion handler om at gøre mere med færre ressourcer.
I dag forbruger vi meget mere end det, der er bæredygtigt for planeten.

Bæredygtig livsstil
For at sikre gode levevilkår for nuværende og fremtidige generationer skal hver enkelt forbruger også ændre sin livsstil. Dette betyder en reduktion af ressourceforbrug, miljøskader og klimaemissioner som samfund og som individ. På lang sigt vil dette føre til økonomisk vækst, begrænse klimaændringerne og øge livskvaliteten for mennesker på jorden.

Hvad gør IDÉ House of Brands

Vi opfordrer vores kunder til at vælge kvalitet frem for kvantitet. Derudover arbejder vores indkøbsafdeling løbende med at udfordre vores fabrikker til at reducere affald, genbruge overskydende materiale og genbruge i henhold til gældende regler i deres region.

En cirkulær tankegang omkring produkter, vi producerer, giver et positivt udslag på mål 12. Vi skal mærke de produkter, vi fremstiller, med korrekt affaldshåndtering, så materialerne genbruges på den rigtige måde og genbruges.

I vores branche er emballage vigtig, både fordi den kan kommunikere et budskab, men også fordi den beskytter trykket på produktet. Vi arbejder konstant på at reducere unødvendig brug af emballage, der hvor det er muligt. I tilfælde hvor produktet afhænger af emballagen, vælger vi det mest miljøvenlige alternativ baseret på kundens behov.


Læs videre om IDÉ House of Brands & FN's Verdensmål

Verdensmål 4:

Kvalitetsuddannelse

"Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring"

Læs mere

Verdensmål 8:

Anstændige jobs & økonomisk vækst

"Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle"

Læs mere

Verdensmål 12:

Ansvarligt forbrug & produktion

"Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer"
 

Læs mere

Verdensmål 13:

Klimaindsats

"Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser"
 

Læs mere

Verdensmål 17:

Partnerskab for handling

"Revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene"
 

Læs mere

FN's verdensmål

Læs mere på deres hjemmeside

FN's verdensmål består af 17 mål og 169 delmål og er den til dato mest ambitiøse globale udviklingsdagsorden.
 

Besøg verdensmaalene.dk