Verdensmål 13: Klimaindsats

"Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser"

I dag (2020):
Mængden af ​​drivhusgasser fortsætter med at stige, og klimaændringerne sker hurtigere end forventet. Virkningerne af klimaændringer er synlige over hele verden. Den globale gennemsnitstemperatur er steget med ca. 1 °C siden før de industrielle tider begyndte, samt fortsætter havniveauet også med at stige. De fattigste er hårdest ramt. Mange lande har indsendt nationale reduktionsplaner, men de er ikke omfattende nok.

Hvad skal der gøres?
Klimaændringer er en global udfordring og de kender ingen grænser. Det er vigtigt at begrænse stigningen i gennemsnitstemperaturen til 1,5 °C, hvis verden ønsker at undgå katastrofale konsekvenser i fremtiden. Vi er nødt til at finde globale løsninger på en række områder. Ud over at reducere emissioner, opsamle og lagre CO2 skal der investeres mere i vedvarende energi, nye industrielle systemer og ændringer i infrastruktur. Derudover skal vi investere i at beskytte, tilpasse og begrænse omfanget af skader.

Hvad gør IDÉ House of Brands

Styrke enkeltpersoners og virksomheders evne til at modvirke, tilpasse og reducere konsekvenserne af klimaændringer samt styrke viden og bevidsthed om dette ved at fokusere på miljøet i vores kommunikation:

  • Opfordrer til kvalitet frem for kvantitet - mindre forbrug
  • Fremstiller produkter i mere miljøvenlige materialer
  • Udarbejder miljøregnskaber
  • Bruger vedvarende energi, hvor det er muligt
  • Påvirker købsprocessen, så kunderne er tidligt ude for at undgå luftfragt
  • Reducer unødvendig brug af miljøskadelige materialer
  • Genbrug, hvor vi kan
  • Genanvende

Læs videre om IDÉ House of Brands & FN's Verdensmål

Verdensmål 4:

Kvalitetsuddannelse

"Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring"

Læs mere

Verdensmål 8:

Anstændige jobs & økonomisk vækst

"Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle"

Læs mere

Verdensmål 12:

Ansvarligt forbrug & produktion

"Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer"
 

Læs mere

Verdensmål 13:

Klimaindsats

"Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser"
 

Læs mere

Verdensmål 17:

Partnerskab for handling

"Revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene"
 

Læs mere

FN's verdensmål

Læs mere på deres hjemmeside

FN's verdensmål består af 17 mål og 169 delmål og er den til dato mest ambitiøse globale udviklingsdagsorden.
 

Besøg verdensmaalene.dk