Kjøpsbetingelser

 

1. Generelt

Disse kjøpsbetingelsene gjelder for salg av produkter til forbrukere i {{Nettbutikk navn}} nettbutikk.

Kjøpsbetingelsene utgjør, sammen med din bestilling og vår bestillingsbekreftelse, avtalen for kjøpet. Forbrukerkjøp er i tillegg regulert av ufravikelige regler i blant annet forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. For komplette lovtekster, se https://lovdata.no/. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i disse lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

2. Definisjon av partene

Selger er: IDÉ House of Brands AS, Stortorvet 10,  0155 OSLO, org.nr. NO 942 425 945 MVA, Telefon: 23 31 01 80 og e-post {{Nettbutikk-Email}} (i det følgende benevnt «IDÉ», «vi» eller «oss»).

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen (i det følgende benevnt «du», «deg» og «din»).

3. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk eller vår markedsføring. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 7.

Når vi mottar din bestilling, vil du motta en elektronisk bestillingsbekreftelse på din e-post. Les nøye gjennom bestillingsbekreftelsen og kontroller om innholdet er i overensstemmelse med ønsket bestilling.

4. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, som pakking, frakt og emballasje.

Ved kjøp av varer gjelder prisene som angis for produktene på {{Nettbutikk navn}} på bestillingsdagen. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil i tilbudet på produktpriser i annonser o.l. eller i nettbutikken som avviker mer enn 15 prosent av normal utsalgspris, kan IDÉ ensidig endre, slette eller avvise bestillingen. Dette gjelder selv om kjøper har mottatt bestillingsbekreftelse. Slike feil må imidlertid korrigeres av IDÉ i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget eller meldt oss.

5. Betaling

Kjøpesummen kan gjøres opp ved bruk av online betalingsmulighetene som er tilgjengeliggjort for nettbutikken. Ved online betaling vil det reserveres et beløp tilsvarende summen på bestillingsbekreftelsen. Når alle varene er samlet, plukket og forsendelsen forlater vårt lager, vil du belastes i henhold til endelig sluttsum på bestillingsbekreftelsen.

6. Levering

Enkelte varer kan være bestillingsvarer. Dvs. at vi må bestille varen hos produsent eller fabrikk hvor de deretter skal innom en trykker for påtrykk av profil og merker. Leveranser av bestillingsvarer vil derfor ha en lengere leveringstid enn varer som ligger på lager. Varer som er bestillingsvarer skal være tydelig merket på hvert produkt. Vi samler alle varer før de blir sendt til angitt leveringsadresse. Ettersom reservasjonen av bestillingen har utløpsdato kan vi foreta belastning av reservasjon når varene er bekreftet sendt fra produsent eller tredjepart. Ved rask levering anbefales kjøp av lagervarer.

Lagervarer leveres med {{Speditør}} fra vårt lager {{Lagernavn}} med {{Leveransemetode}}. Normal leveringstid er 3-5 virkedager avhengig av hvor varenenes leveringsdestinasjon er.

7. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre kjøpet. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i bestillingsbekreftelsen eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettskjema innen disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan vi trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av kjøper. Kjøper bærer selv risiko for transport av varen tilbake til oss.

Angrerettskjema mottar du med varene. Du finner også angrerettskjema her i nettbutiikken.

8. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene bør du – så snart du har anledning til det – undersøke om leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, informere oss på {{Nettbutikk-Email}} at du ønsker å reklamere over varen. Fristen for å reklamere er allikevel ikke lenger enn to måneder fra tidspunktet du oppdaget mangelen.

9. Endring i kjøpsbetingelsene

Vi forbeholder oss retten til å endre på vilkårene i denne avtalen med virkning for fremtidige kjøp.

10. Force majeure

Ingen av partene er forpliktet til å oppfylle avtalen eller plikt pådratt i henhold til denne når oppfyllelsen hindres av force majeure.